EU Metod Nedir ?

Read&Write okuma anlama düzeyini artırmak, araştırma yürütmeye yardımcı olmak ve ikinci dil öğrenmede yazılı belgelerin kalitesini artırmak için geliştirilmiş bir metin okuma ve yazma programıdır. Ayrıca kelimelerin doğru telaffuzunu sunarak dinlemenizi de geliştirir.

FAYDALARI…


Bu program, her yaştan öğrencinin okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olur.

NASIL?


 • Öğrencilere bağımsız olarak çalışabilme özgüveni aşılar.
 • Öğrenciler hem programın kendisinde bulunan hem de internetteki sözlükten faydalanabilirler.
 • Öğrencilere kendi seslerini kaydedip gelişimlerini izleyebilme olanağı sağlar.
 • Konuşmaları yavaşlatan veya hızlandırabilen bir aparat sayesinde yazı yazarken veya okurken kelimelerin doğru sesletimini öğrenebilirler.
 • İngilizce öğretmenleri öğrencilerinin kelimelerin doğru telaffuzunu dinlediklerinden emin olurlar.

 • Aynı zamanda öğrencilerine istedikleri kadar dinleme aktivitesi yapabilme özgürlüğü sağlarlar. Böylelikle dinleme problemi çözümlenmiş olur.


  READ&WRITE GOLD DA NELER VARDIR:


 • Kaliteli bir şekilde bilgisayar üzerinde kaydedilmiş okuma metinleri;
 • Yazım denetleyicisi, kelime tahmincisi, sözlük, kelime sihirbazı ,eş anlamlılar listesi gibi düzenleme araçları ve kullanıcıların yazdıklarında doğru homofonları seçip seçmediklerini belirlemede yardımcı olan araç;
 • Metinleri daha sonra dinleyebilmek için Mp3 çeviren bir Mp3 dönüştürme programı;
 • Telaffuz öğretmeni, gerçek bulma aracı, gerçek grafik haritalama organizatör aracı;
 • Yazma esnasında yardımcı olabilen sesli dikte aracı;
 • Kullanıcılara Read&Write Golda, wordi şlemcisi veya pdf readergibi programları kullanırken yardımcı olan kayan bir araç çubuğu bulunmaktadır.
 • -Dünyanın herhangi bir yerindeki öğrenciye destek sağlar.
 • -Tüm yaş grupları için uygundur.
 • -Öğrenciler araştırmalarını daha hızlı ve kolay yaparlar; ki bu durumda oldukça zaman kazandırıcıdır.

 • İKI METODU BIRLEŞTIRME: READ&WRITE VE PRONOUNCE KULAKLIĞI


  PRONOUNCE KULAKLIĞI NEDIR?

 • Pronounce size kendi sesinizi dinleterek İngilizceyi size doğal yollarla öğretmeyi hedefleyen bir kulaklık aygıtıdır.
 • İngilizce akıcılığınızı arttırır.
 • Pronouncediğer dilleri anlamamıza olanak sağlayan ‘’linguisticcode’’ düzenleyen bir alettir.
 • Pronounce İngilizcenin ses ve ritimleriyle aşina olmamıza yardım eder.
 • Pronounce Avrupa Birliği tarafından yürütülen başarılı bir çalışmanın sonucunda patent alan bir teknolojidir.
 • Bu araştırma göstermiştir ki; dinleme algısı üzerine kurulmuş dil eğitimleri İngilizce öğrenim süresini yarıya indirmektedir.

 • Pronounce, İngilizcenin seslerine entegre olmanıza yardım edebilmek adına kendi sesletimlerinizi düzeltir. Pronounce günlük İngilizcenize veya öğretmenleriniz ile yaptığınız çalışmalara da dahil ediniz. Akıcılığınızı arttırmak adına her gün birkaç dakikada olsa mutlaka Pronounce ile çalışınız.

  ► Sonuçlar;


  AUDIO-LINGUA çalışması SOCRATES programı çatısı altında 5 Avrupa Üniversitesinde 3 yıllık bir süre boyunca yürütülmüştür.Bu çalışma, eğitim alanında uluslararası işbirliği sağlamak için Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir programdı.Bu araştırmanın sonucunda kemikten iletim sağlayan Pronounce aygıtının geleneksel dil öğretim metodlarını destekleyen bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır. Yabancı dil öğrenirken dinleme yetisinin ve konuşmanın gelişimini görmek için,çalışmada Tomatis Methoduna benzer bir ses algılama eğitimi veren bir alet kullanılmıştır. Çalışma belirli bir dilin gramerine; kelimelerine veya söz dizimine odaklı değildir. Aksine; bir dilin ritim,melodi,tonlama ve sesletimgibi ses boyutları üzerine çalışır. Bu araştırmanın sonuçları göstermiştir ki ,kemikten iletim dinamik filtresi geleneksel öğretim yöntemlerini tamamlayan etkili bir araç olarak kullanılmalıdır. Çalışma aşağıdaki sonuçları vermiştir;

  ARAŞTIRMA GÖSTERMIŞTIR KI;

  SES ALGILAMA EĞITIMINI STANDART BIR KURSLA PARALEL OLARAK BITIREN ÖĞRENCILERIN, SES ALGILAMA EĞITIMI ALMAYAN SADECE STANDART KURSLARI TAKIP EDEN BIR GRUP ÖĞRENCIYE ORANLA EĞITIM SÜRELERINI VE BIKKINLIKLARINI YARIYA INDIRMIŞLERDIR. READ&WRITE öğrencilerin metinleri doğru telaffuz etmelerini sağlar, öğrenciler PRONOUNCE kullanarak telaffuzlarını tekrarlarlarsa sesler beyne gönderilir ve yabancı dili öğrenmek kolay olur. Kolay öğrenme, doğru sesletim, hızlı araştırma R&W tarafından sağlanırken, Pronounce sayesinde de kalıcı olur ve öğrendiklerimiz sağlamlaştırılır.

  NEDEN BUGÜN READ & WRITE VE PRONOUNCE BIRLIKTE DENEMIYORSUNUZ!